Opleveringskeuring

Als aankomend eigenaar van een nieuwe woning is het van belang om tijdens de eerste oplevering diverse punten te controleren. Zo weet u zeker dat de kwaliteit overeenkomt met de eisen die zijn gesteld. Wilt u deze zekerheid hebben, dan is het aan te raden om een opleveringskeuring uit te laten voeren. Mochten er gebreken zijn aan de woning, dan worden deze achterhaald en voor u in kaart gebracht in een opleveringsrapport. Het rapport van de opleveringskeuring kan worden voorgelegd aan de aannemer en in een later stadium kan aan de hand van het rapport gecontroleerd worden of de vastgestelde gebreken zijn verholpen. Een bouwkundig inspecteur van Bouw Techno Keuring Nederland voert graag een dergelijke keuring voor u uit voor nieuwbouw.


Deskundige opleveringskeuring

Als bouwkundig adviesbureau spreken wij vanuit onze ervaring als we zeggen dat specialistische hulp een vereiste is. Als leek is het vaak wel mogelijk om aandachtspunten te signaleren. Maar vaak ontbreekt de deskundigheid om de echte bouwkundige gebreken te herkennen. Een bouwkundig inspecteur weet deze tijdens een opleveringskeuring echter te achterhalen.

Het inschakelen van een deskundig inspecteur is mede van belang doordat;

  • U bent zeker van een deskundige en uitgebreide controle van het op te leveren pand;
  • U wilt voorkomen dat u na de oplevering zelf verantwoordelijk bent voor het verhelpen van eventuele gebreken;
  • U kunt de aannemer wijzen op de gebreken aan de hand van de rapportage die wordt opgesteld;
  • U kunt aan de hand van het rapport controleren of geconstateerde gebreken zijn verholpen;

opleveringskeuring

Plan een opleveringskeuring in

Mocht u verdere vragen hebben over een bouwtechnisch onderzoek in de vorm van een opleveringskeuring dan kunt u zich wenden tot ons kantoor, alwaar u altijd te woord gestaan wordt. De keuringen kunnen binnen 2-3 werkdagen na opdracht worden uitgevoerd.