Contacteer ons nu!

Laat een funderingsonderzoek uitvoeren door de experts van Bouw Techno Keuring Nederland. Door ons de bouwkundige keuring van uw fundering, of het funderingsonderzoek, te laten uitvoeren, ervaart u een snelle dienstverlening en ontvangt u deskundig en betrouwbaar advies. Vanaf eind jaren ’80 is de problematiek rond houten paalfunderingen onderkend. Men kwam tot de ontdekking dat de kwaliteit van houten paalfunderingen kan afnemen. Het is daarom belangrijk regelmatig uw fundering te laten controleren door middel van een professionele check. Voor het laten uitvoeren van een goed uitgevoerd onderzoek van uw fundering, schakelt u natuurlijk de specialisten van Bouw Techno Keuring Nederland in!

Een funderingsonderzoek toont de belangrijkste oorzaken van funderingsproblemen

Funderingsproblemen worden veroorzaakt door diverse factoren. Veelvoorkomende oorzaken die de specialisten van ons bouwkundig ingenieursbureau tegenkomen tijdens de check van een fundering, zijn:

 • Droogstand van de houten palen (veroorzaakt paalrot)
 • Palenpest bij houten palen (aantasting door bacterie)
 • Overbelasting (pand te zwaar voor aanwezige palen)
 • Funderingen op staal (geen palen onder fundering)
 • Negatieve kleef (draagkrachtverlies door grond aan palen)
 • Positieve kleef (extra belasting door aanbrengen grond c.q. ophogen)

Deze problemen komen voor in heel West-Nederland, onder meer vanwege de kleigrond of veengrond waarop de woningen zijn gebouwd. In bijvoorbeeld Rotterdam zijn de risicogebieden in kaart gebracht, maar ook in Zeeland en regio Amsterdam zien we bij een check veelvuldig problemen terug met de fundering. Als u woonachtig bent in deze gebieden, is het dus zeker verstandig om de fundering te laten controleren tijdens een uitvoerige check.

Aanleidingen voor het controleren van de fundering

Het is in sommige situaties verstandig om een funderingsonderzoek uit te laten voeren. Er kunnen namelijk diverse omstandigheden zijn die tot onderzoek van uw fundering leiden. Denkt u hierbij aan:​

 • Aankoop van een pand (risicogebied)
 • Verbouwing
 • Zichtbare gebreken als gevolg van verzakkingen
 • Bouwwerkzaamheden in de omgeving

Huiseigenaren zijn verantwoordelijk voor de onderhoudsstaat van hun eigen woning en hierbij hoort ook de fundering. Daarom is het belangrijk om een aankoopkeuring en een bouwkundige keuring van uw fundering uit te laten voeren om deze na te laten kijken.

Wat houdt de bouwkundige keuring van uw fundering in?

Wanneer u wilt weten of een check van uw fundering noodzakelijk is, is een funderingsexpertise vooraf raadzaam. Hierbij moet u denken aan onderzoek naar zichtbare zetting, scheurvorming, verzakking en dergelijke. Door op deze factoren na te laten kijken, kunnen wij u gericht adviseren en aangeven of een volledig onderzoek noodzakelijk is voor uw fundering.

De verschillende onderdelen van het funderingsonderzoek

Wanneer een volledig funderingsonderzoek noodzakelijk is, dan zal dit uitgevoerd worden volgens de F3O-richtlijnen en bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Archiefonderzoek

Verzamelen van bouwkundige informatie bij het gemeentearchief

 • Constructief verband

Zetting en zettingsverschillen

 • Pandinspectie

Aard van de scheurvorming en mate van scheurvorming belendende panden worden hierbij ook bekeken (lintvoegmeting en vloerveldmeting)

 • Bodemopbouw (in verband met mogelijke negatieve kleef)

Grondwaterstand en NAP-maatvoering

 • Gegevens metingen en constateringen inspectieputten

Houtsoort van de palen (vuren of grenen) en de aard van de aantasting (agressief of niet). Bij twijfel een SHR-keuring van onderlinge paalafstanden en de paaldiktebepaling van de belasting en belastbaarheid van de palen door het onder spanning zetten van de palen.

 • Uitkomst laboratoriumonderzoek houtmonsters

Ontvang een duidelijk rapport met de uitkomsten van het onderzoek

Wanneer u een funderingsonderzoek laat uitvoeren door onze experts ontvangt u na afloop een duidelijke bouwkundige rapportage van het funderingsonderzoek met een indicatie van kosten voor eventueel noodzakelijk herstel. Naar aanleiding van de bouwkundige keuring geeft dit rapport een beoordeling van de conditie van de fundering en wordt de handhavingstermijn van de fundering* afgeleid. Wij raden u aan om, indien er geen funderingsherstel heeft plaatsgevonden, voor het aflopen van de handhavingstermijn de conditie van uw fundering opnieuw te laten controleren middels een onderzoek. De prijzen voor het uitvoeren van een funderingsinspectie zijn op aanvraag. Er zijn verschillende mogelijkheden om bepaalde onderdelen van het funderingsonderzoek wel of niet te laten uitvoeren. Dit heeft ook invloed op de kosten van het onderzoek.

*De handhavingstermijn is de periode waarbinnen de fundering op de huidige wijze, bij gelijkblijvende omstandigheden, zal blijven functioneren zonder dat herstelmaatregelen nodig zijn.

Waarom kiest u voor ons om uw fundering na te laten kijken?

​Een funderingsonderzoek moet op deskundige wijze uitgevoerd worden, zodat u gegarandeerd een duidelijk rapport ontvangt na afloop van de bouwkundige keuring. Gedurende het onderzoek heeft u altijd contact met dezelfde persoon. Waarom kiest u voor onze expertise?

 • Wij hebben 30 jaar ervaring
 • We zijn een onafhankelijk ingenieursbedrijf
 • Wij zijn deskundig, doortastend en betrouwbaar
Bouw-Techno Keuring Nederland BV