Bouwkundig ingenieursbureau

icoon vinkje Bijna 30 jaar ervaring
icoon vinkje Onafhankelijk ingenieursbureau
icoon vinkje Keuringen vanaf € 319,-

Funderingsonderzoek

Laat een funderingsonderzoek uitvoeren door de experts van Bouw Techno keuring Nederland in Hellevoetsluis en ervaar een snelle uitvoering en deskundig en betrouwbaar advies. Vanaf eind jaren ’80 is de problematiek rond houten paalfunderingen onderkend. Men kwam tot de ontdekking dat de kwaliteit van houten paalfunderingen kan afnemen. Daarom is het belangrijk om regelmatig een onderzoek uit te laten voeren. Voor het laten uitvoeren van een goed onderzoek schakelt u natuurlijk de specialisten van Bouw Techno Keuring Nederland in!

funderingsonderzoek

Een funderingsonderzoek toont de belangrijkste oorzaken van funderingsproblemen

Funderingsproblemen worden veroorzaakt door diverse factoren. Veelvoorkomende oorzaken die onze specialisten tegenkomen, zijn:

 • Droogstand van de palen (veroorzaakt paalrot)
 • Palenpest (aantasting door bacterie)
 • Overbelasting (pand te zwaar voor aanwezige palen)
 • Funderingen op staal (geen palen onder fundering)
 • Negatieve kleef (draagkrachtverlies door grond aan palen)

Deze problemen komen voor in heel West-Nederland, onder meer vanwege de kleigrond waarop de woningen zijn gebouwd. In bijvoorbeeld Rotterdam zijn de risicogebieden in kaart gebracht, maar ook in Zeeland en regio Amsterdam zien we veelvuldig problemen terug met de fundering.


Aanleidingen voor het onderzoeken van de fundering

Het is in sommige situaties verstandig om een funderingsonderzoek uit te laten voeren. Er kunnen namelijk diverse aanleidingen zijn die tot dit onderzoek leiden. Denkt u hierbij aan:

funderingsonderzoek

 • Aankoop pand (risicogebied)
 • Verbouwing
 • Zichtbare gebreken als gevolg van verzakkingen

Huiseigenaren zijn verantwoordelijk voor de onderhoudsstaat van hun eigen woning en hierbij hoort ook de fundering. Zo moet de bouweenheid waar de woning deel van uitmaakt meestal in zijn geheel worden aangepast. Als u funderingsproblemen heeft en u herstelt deze, maar uw buren in dezelfde bouweenheid doen dat niet, dan bestaat de kans dat zowel uw pand als de panden van de buren op termijn schade ondervinden.

Wat houdt het onderzoek in?

Zodra u wilt weten of een onderzoek naar uw fundering noodzakelijk is en wat de kosten hiervan zijn, voeren wij eerst een visuele controle aan de buitenzijde van het huis uit om te zien of er duidelijke tekenen zijn van verzakkingen. Hierbij moet u denken aan zichtbare zetting, scheurvorming, scheefstand en dergelijke. Aan de hand van deze controle kunnen wij u een gericht advies geven en u adviseren of een onderzoek noodzakelijk is.

funderingsonderzoek

De verschillende onderdelen van het onderzoek

Zodra een volledig funderingsonderzoek noodzakelijk is, dan zal dit uitgevoerd worden volgens de F3O-richtlijnen en bestaan uit de volgende onderdelen:

 

 • Archiefonderzoek
  Verzamelen van bouwkundige informatie bij het gemeentearchief
 • Constructief verband
  Zetting en zettingsverschillen
 • Pandinspectie
  Aard van de scheurvorming en mate van scheurvorming belendende panden worden hierbij ook bekeken (lintvoegmeting en vloerveldmeting)
 • Bodemopbouw (in verband met mogelijke negatieve kleef)
  Grondwaterstand en NAP-maatvoering
 • Gegevens metingen en constateringen inspectieputten|
  Houtsoort van de palen (vuren of grenen) en de aard van de aantasting (agressief of niet). Bij twijfel keuring SHR onderlinge paalafstanden en de paaldiktebepaling van de belasting en belastbaarheid van de palen door het onder spanning zetten van de palen
 • Uitkomst labonderzoeken houtmonsters

Ontvang een duidelijk rapport met de uitkomsten van het onderzoek

Wanneer u een funderingsonderzoek laat uitvoeren door onze experts ontvangt u na afloop een duidelijk rapport. Naar aanleiding van het onderzoek geeft dit rapport een beoordeling van de conditie van de fundering en wordt de handhavingstermijn van de fundering* afgeleid. Wij raden u aan om, indien er geen funderingsherstel heeft plaatsgevonden, voor het aflopen van de handhavingstermijn de conditie van uw fundering opnieuw te laten beoordelen middels een onderzoek. De prijzen voor het uitvoeren van een funderingsinspectie zijn op aanvraag. Er zijn verschillende mogelijkheden om bepaalde onderdelen van het onderzoek wel of niet te laten uitvoeren. Dit heeft ook invloed op de kosten van het onderzoek.

*De handhavingstermijn is de periode waarbinnen de fundering op de huidige wijze, bij gelijkblijvende omstandigheden, zal blijven functioneren zonder dat herstelmaatregelen nodig zijn.

Waarom Bouw Techno Keuring Nederland?

Een funderingsonderzoek moet op deskundige wijze uitgevoerd worden, zodat u gegarandeerd een duidelijk rapport ontvangt na afloop van het onderzoek. Gedurende het onderzoek heeft u altijd contact met dezelfde persoon. Waarom kiest u voor onze expertise?

 • Wij hebben 30 jaar ervaring
 • We zijn een onafhankelijk ingenieursbedrijf
 • We zijn deskundig, doortastend en betrouwbaar
 • Keuringen vanaf € 319,-

Vraag online een vrijblijvende offerte aan

Bent u benieuwd wat de kosten zijn voor een funderingsonderzoek? Vraag binnen een minuut een geheel vrijblijvende offerte aan zonder dat u ergens aan vast zit. Vul eenvoudig ons keuringsopdrachtformulier op de site in en u ontvangt snel een reactie van ons. Wij zijn actief in de regio rond Rotterdam en verrichten keuringen in onder meer Hellevoetsluis, Spijkenisse, Hoeksche Waard, Vlaardingen en Goeree-Overflakkee. Heeft u vragen over de mogelijkheden van een funderingsonderzoek bij u in de buurt? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0181 – 626 533 en stel uw vragen aan onze medewerkers.