Contacteer ons nu!

Asbestinventarisatie is een term voor het in kaart brengen van alle astbesthoudende materialen die zich in een bepaald object bevinden. Dit kan gaan om astbest in een woning, maar ook in een ander soort object. Tot in de jaren 80 werd asbest gebruikt bij het bouwen van woningen. Daar waren goede redenen voor, want asbest is sterk, isolerend, slijtvast en niet duur.

Inmiddels is echter bekend dat vrijgekomen asbest voor mensen levensgevaarlijk is. Asbest dat vastzit in een ander materiaal is niet per definitie gevaarlijk, maar wanneer het vrijkomt, bijvoorbeeld tijdens sloopwerkzaamheden, wordt het dat wel. Dit brengt de noodzaak met zich mee dat gecertificeerde bedrijven zoals Bouw Techno Keuring zich bezighouden met asbestinventarisatie- en advies.

 

Hoe gaat asbestinventarisatie

in zijn werk?

Asbestinventarisatie begint met voorbereidende werkzaamheden achter een bureau. Om erachter te komen of er asbest in een object is verwerkt en waar het zich bevindt, bieden bouwtekeningen, rapportages en soms ook gesprekken met de eigenaar van het object uitkomst.

Wanneer duidelijk is waar het asbest zich bevindt, gaat een DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest) op pad om een monster van het asbest te nemen. Dit monster wordt gebruikt om in een laboratorium onderzoek te kunnen doen. Aan de hand van dat onderzoek wordt een rapportage opgesteld waaruit blijkt of en in hoeverre er gevaar dreigt bij de verwijdering van het asbest uit het object.

Voor professionals die met asbest werken, is een medische asbestkeuring van essentieel belang. Tijdens zo’n keuring wordt bekeken of de medewerker geschikt is voor het werken met van buitenlucht onafhankelijke adembescherming. De eisen die aan asbest-ruimers worden gesteld zijn zeer streng.

 

 

Type A asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie is vanwege de veiligheidsrisico’s van het product verplicht. Voorafgaand aan de sloop of renovatie van een gebouw, moet er een Type A asbestinventarisatie worden uitgevoerd door een bedrijf dat SC-540 gecertificeerd is. Een dergelijke asbestinspectie leidt uiteindelijk tot een asbestinventarisatierapport waarin de situatie nauwkeurig is uitgemeten.

Type B asbestinventarisatie

Waar Type A de basis legt voor het in kaart brengen van asbest in een object, is Type B asbestinventarisatie bedoeld voor het grovere werk. Soms is het namelijk nodig om een beter beeld te krijgen van het asbest in een pand, maar moet daarvoor destructief werk worden verricht. Type B asbestinventarisatie is niet altijd vereist.

Bouw-Techno Keuring Nederland BV